Ceník servisních prací, platný od 1.1.2010 do 31.12.2010

položka název položky demontáž montáž kontrola
HC 1L
1001 napouštěcí ventil   73,-   73,-
1002 snímač hladiny   38,-   38,-   54,-
1003 tlakoměr   53,-   53,-
1004 přepouštěcí ventil 135,- 135,-   50,-
1005 přepouštěcí ventil - oprava   76,-   76,-
1006 tlakové čerpadlo 122,- 122,-
1007 zpětná klapka   76,-   76,-   50,-
1008 vyčištění filtru   69,-
1009 výměna řídící jednotky 105,- 105,- 105,-
1010 tlakový spínač   76,-   76,-   76,-
1011 roční kontrola 1550,-
HC - 5L, 10L
5001 napouštěcí armatura 125,- 125,-
5002 snímač hladiny   70,-   70,-   50,-
5003 tlakoměr   56,-   56,-
5004 přepouštěcí ventil 190,- 190,-
5005 přepouštěcí ventil - oprava 140,- 140,-   77,-
5006 tlakové čerpadlo 160,- 160,-
5007 zpětná klapka 2x 200,- 200,-
5008 vyčištění filtru 160,-
5009 řídící jednotka - výměna 105,- 105,- 105,-
5010 tlakový spínač   76,-   76,-   76,-
5011 roční kontrola 2500,-
HC-25, 70 HC,D + verze SII
7001 napouštěcí armatura 125,- 125,-
7002 hlídač hladiny 195,- 195,- 135,-
7003 snímač tlaku   63,-   63,-   85,-
7004 přepouštěcí ventil 200,- 200,- 135,-
7005 tlakové čerpadlo P1 160,- 160,-
7006 ventil Y2 120,- 120,-
7007 ventil Y3 120,- 120,-
7008 regulační ventil pro Y3   65,-   65,-   22,-
7009 regulační ventil pro P1   65,-   65,-   22,-
7010 zpětná klapka 2x 200,- 200,-
7011 řídící jednotka 300,- 300,-
7012 tlakový spínač   76,-   76,-   76,-
7013 vyčištění filtru 140,-
7014 roční kontrola 3500,-
HC-200S, HD + verze SII
8001 napouštěcí armatura 125,- 125,-
8002 snímač hladiny 200,- 200,- 135,-
8003 snímač tlaku   77,-   77,-   80,-
8004 přepouštěcí ventil 230,- 230,- 230,-
8005 tlakové čerpadlo P1 230,- 230,-
8006,7 ventil Y2,Y3 122,- 122,-
8008,9 regulační ventil pro Y3,P1   77,-   77,-   38,-
8010 zpětná klapka 2x 200,- 200,-
8011 řídící jednotka 300,- 300,- 300,-
8012 tlakový spínač   77,-   77,-   77,-
8013 vyčištění filtru 150,-
8014 roční kontrola 3900,-
HC-200D2 + verze SII
9001 napouštěcí armatura 125,- 125,-
9002 snímač hladiny 200,- 200,- 140,-
9003 snímač tlaku   80,-   80,-   85,-
9004 přepouštěcí ventil 230,- 230,- 135,-
9005 tlakové čerpadlo P1 230,- 230,-
9006,7 ventil Y2,Y3 125,- 125,-
9008,9 regulační ventil pro Y2,P1   77,-   77,-   38,-
9010 zpětná klapky 200,- 200,-
9011 řídící jednotka 295,- 295,- 300,-
9012 manostat minimálného tlaku   77,-   77,-   77,-
9013 vyčištění filtru 165,-
9014 oběhové čerpadlo 230,- 230,-
9015 roční kontrola 4200,-
EB 175, 200 SIII, 260, 300 SIII, 520, 600 SIII
6001 kontrola těsnosti EB   300,-
 

Předmětem roční kontroly jsou činnosti v rámci servisu, diagnostiky a seřízení:

 
Těsnost vnější / vnitřní (ventily)
Kontrola (čistění) filtrů
Zpětné ventily, spínač plováků - kontrola (čištění)
Vnitřní kontrola zásobní nádrže, včetně kontrolního krytu
Trubky (uvnitř) kontrola
Nejvyšší tlak na čerpadle (K1 / P1)
Měření a seřízení průtoku (l/min)
Kontrola stavu ložisek el. motoru
Magnetický ventil Y2,Y3,Y4, funčnost / těsnost
Kontrola funkce plovákových spínačů
Relé K1 (kontrola)
Škrtící klapka P1 / Y3 (kontrola)
Havarijní přepouštěcí ventil (kontrola)
Jištění minimálního tlaku (kontrola / nastavení)
Hadice tlakové / netlakové - kontrola
Kontrola funkce řídící jednotky a SW
Hlášení poruchy
Měření Ph
Monitoring dispečerských a dálkových přenosů SIII - Simatic
Práce v HZS od   6:00 - 16:00  660,-
od 16:00 - 22:00 + 25%
od 22.00 -   6:00 + 50% vč. víkendů a svátků
+ 20% na technologických zařízeních, VZT jednotkách (ve výškách v prášném, agresivním prostředí, bez projektové dokumentace, případně v cizojazyčné mutaci)
Cestovné   do 100 km 1 km á 16,-
nad 100 km 1 km á 10,- + čas strávený cestou á 300,-
Ceny bez DPH 20%