Práce související se servisem, diagnostikou a údržbou jsou účtovány v HZS a předmětem SDÚ jsou následující úkony, výstupem je Zpráva o seřízení dle vyhl. 85/78:

Kontrola spřažené regulace palivo - vzduch, funkčnost, vůle
Kontrola / vyčištění virníku a vzduchovodu
Kontrola / vyčištění seřízení zapalovacích / snímacích elektrod (UV)
Kontrola plynového šoupátka, servopohonu
Kontrola / vyčištění ventilátorového kola
Kontrola těsnosti ventilu, dvojventilu, multibloku
Kontrola stavu ložisek el. motoru
Kontrola nastavených hodnot a funkčosti manostatu tlaku plynu / vzduchu
Kontrola funkce kontroly těsnosti
Kontrola vyčištění plynového filtru - rozdíl tlaku P1/P2
Kontrola stavu spalovací komory - vizuálně
Kontrola nastavených hodnot a funkce provozních / havarijních čidel
Kontrola algoritmu, funkce provozních a bezpečnostních časů automatiky
Načtení provozních parametru a reset archivu poruch
Stanovení účinnosti a hodnot spalin
Kontrola a dotažení spoju el. výzbroje hořáku
Měření ionizačního proudu
Práce v HZS od   6:00 - 16:00  *660/690,-
od 16:00 - 22:00 + 25%
od 22.00 -   6:00 + 50% vč. víkendů a svátků
 
+ 20% na technologických zařízeních, VZT jednotkách (ve výškách v prášném, agresivním prostředí, bez projektové dokumentace, případně v cizojazyčné mutaci)
 
Cestovné   do 100 km 1 km á *16/17,-
nad 100 km 1 km á 10,- + čas strávený cestou á 300,-
 
*Při obvyklé splatnosti do 14-ti dnů / nad 14 dnů
 
Stanovení účinnosti a hodnot spalin:
30100     50 kW   400,-
30100 A   150 kW   850,-
30100 B   500 kW 1550,-
30100 C 1500 kW 1950,-
30100 D 1500 kW 2200,-
30100 M Monitoring spalovacího procesu O2, CO2, NO, T Spalin, tah, účinnost, MRU Tab 15 min každých 1-5 sec - 2300,-
Ceny bez DPH 21%