Nabídka provedení autorizovaného měření emisí
Na základě autorizace MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č.j. 397/820/10/Hl nabízím autorizované měření emisí
na středních a velkých zdrojích znečištění spalujících plynná a kapalná paliva do jmenovitého tepelného výkonu zařízení (kotle) 5 MW.
Měření se provádí podle zákona 86/2002 Sb. Vyhlášky MŽP č. 205/2009, Sb.§ 6 odst. 5
Nařízení vlády 352/2002 Sb.§ 14 odst. 2
a) u zvl. velkých zdrojů do 31.března 2003
b) u velkých zdrojů do 1 roku od vyhlášení (11.července 2002)
c) u středních zdrojů s kotly o výkonu 1MW a vyšším do 3 let od posledního měření, u zdrojů u kterých bylo provedeno před 1.6.1999 nebo vůbec, do 1.6.2003
d) u ostatních středních zdrojů do 5 let od posledního měření, u zdrojů u kterých bylo provedeno před 1.6.1997 nebo vůbec, do 1 6.2003
e) u malých zdrojů - u objektů sloužících výhradně pro podnikatelské účely každé 2 roky
f) měření, které bylo provedeno po 1.6.1999, má platnost 5 let
Kategorie zdrojů
Malé zdroje (s povinnosti měřit) jmenovitý výkon 11 kW(plyn), 15 kW(ostatní paliva)-200 kW
Střední zdroje =200 kW - 5MW včetně
Velké zdroje >5 MW-50 MW
Zvláště velké zdroje jmenovitý příkon =<50 MW
Kategorii zdroje určuje součet jmenovitých výkonů kotlů v kotelně.
Sporné případy řešit z oblastním ČIŽP

Po dohodě zajistím seřízení hořáků tak, aby se zvýšila efektivita jejich provozu a
aby emise škodlivin nepřesahovaly limity určené nařízením vlády 146/2007.

Osvědčení