Pokud je prováděna každoroční pravidelná revize vždy rok po předchozí revizi, nebo rok po najetí a není vysloveně na protokolu o revizi uvedeno jinak, předpokládá se prodloužení záruky o další rok.

Čerpadlo Kontrola odvzdušnění
  Kontrola chodu čerpadla
  Kontrola těsnosti ucpávky
Solenoidy Kontrola propojení pracovní nuly
  Kontrola napájení solenoidových ventilů
  Kontrola stavu a funkce solenoidových ventilů
Měření hladiny Kontrola uložení sondy ve vaku
  Kontrola odvětrání meziprostoru
  Kontrola pozice přepínačů sondy
  Kontrola zadané hodnoty napětí v programu
  Kontrola tl.čidla měření hladiny – vyčištění
  Kontrola funkčnosti, stavu – zatěžovací sondy
Manometr Kontrola funkčnosti, stavu
Čidlo tlaku Kontrola zapojení, vedení, funkčnosti
Zpětná klapka Kontrola funkčnosti, příp. stavu
Přep. ventil Kontrola funkčnosti, příp. stavu
  Kontrola nastaveného tlaku
Rozvodná skříň Kontrola kontaktů, relé, stykačů, přepínačů
CPU jednotka Kontrola hodnot programu, změna
Full Mell Kontrola, vyčištění filtru
Ex Air Kontrola, vyčištění filtru
Předmětem revize jsou výše uvedené činnosti.
 
Podmínky pro zprovoznění automatu Reflex
 
- Variotec, Variomat, Reflexomat, Servitec
 
Servisní prohlídka 3000,-
 
Servis pozáruční    450,- / hod.
 
Cestovné         9,80 / km
 
Ceny bez DPH 20%